Serwis wykorzystuje pliki Cookies.       OK

 

 

KONTAKT

 

ADRES

DNP SP. Z O.O.

Polanowo 27A

89-300 Wyrzysk

 

 

MARKETING

tel.: +48 885 558 871

marketing@dolina-noteci.pl

 

DZIAŁ EKSPORTU

tel.: + 48 727 631 757

petfood@dolina-noteci.pl

 

 

 

Napisz do nas


Administratorem Danych Osobowych jest DNP SP. Z O.O., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl (zwana dalej Spółką). Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Monika Zygmunt-Jakuć, (adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, e-mail: IOD@dolina-noteci.pl). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw. przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę pośrednictwem Systemu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.